Responsive Ads Here

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Muốn học tốt môn toán hình thì điều đầu tiên bạn làm là bạn phải nắm chắc các tính chất,các định lý bởi vì khi giải toán hình bạn phải lý giải tại sao có khẳng định đó,(căn cứ của khẳng định),các căn cứ này có thể là trước một hai năm học. Phải đọc kỹ đề để vễ hình chính xác..